22/12/11

Crónicas preasemblearias IV: todo o poder para a Asemblea!

Imos ver se tras o “agobio” do Consello Nacional podemos falar un pouco de teses, non?

Terédesnos lido ou ouvido moitas veces que queremos refundar o BNG, que é fundamental devolver o BNG á militancia e rescatalo do “secuestro” ao que o ten sometido a burocracia e os políticos profesionais da UPG.

Como primeira cuestión e para garantir o asemblearismo do BNG que está nos seus Principios Organizativos queremos que fique ben claro que o da representación directa non terá unha doada marcha atrás se non é cunha vontade maioritaria cualificada (non como cando se instaurou o réxime de delegados que foi practicamente ao 50/50):
  • Supresión do sistema de delegados/as que so poderá ser modificado no futuro por unha maioría cualificada de 2/3 dos membros do BNG.
Ollade as outras teses, quen o propón abertamente é o EI e máis o MGS.

Como segunda cuestión propoñemos que feito o esforzo de entendemento (ou non) na Asemblea Nacional e unha vez decidida a composición do Consello Nacional e da Executiva (que sabedes no Consello do 17 todos coincidimos en que esta sexa proporcional ao resultado directo da votación para o Consello na Asemblea "A Executiva Nacional integrarase por representantes das candidaturas ao Consello Nacional en proporción pura aos resultados obtidos.” para evitar o que viña acontecendo que coa designación de representantes dos partidos, de Galiza Nova, e sobre todo das comarcas, desvirtuábase a composición inicial e reforzaba a quen tivese a maioría dándolle un plus que non lle outorgara a Asemblea.

Isto sería contraditorio con que a Asemblea sexa de novo sen delegados. Por certo logro este que non sería posíbel sen a teimosía do EI.

Nós consideramos que é necesaria a presenza dos representantes elixidos en diferido para estar no Consello Nacional pero entendemos que a súa presenza non debe modificar a proporción resultante da Asemblea e é por iso que propoñemos tamén extensíbel ao resto das asembleas territoriais:

  • Todo o poder para a Asemblea Nacional. Dar máis peso político aos membros do CN elixidos na Asemblea Nacional. Todos os representantes de partidos, organizacións e colectivos, e representantes Comarcais serán membros do CN con voz e sen voto para non alterar a representación directa da Asemblea Nacional.
  • Os representantes de designación para os consellos locais e comarcais participarán con voz pero sen voto para non alterar a representación directa das asembleas correspondentes.
Todo o poder para a Asemblea!!!
(A seguir...)

Sem comentários:

Enviar um comentário