08/07/11

ACTO EN OURENSE - Na defensa dos dereitos humanos.

Ourense

O pasado 14 de xuño tivo lugar na Universidade de Ferro o acto “Na defensa dos Dereitos Humanos” promovido por mozos e mozas irmandiños de Ourense, que contaba coa presenza de Silvia Suárez (Diplomada en Traballo Social) e Natalia Afonso (Estudante de Dereito). Neste acto puxéronse de manifesto os diversos problemas e carencias no referente á inmigración, que veñen motivados polas políticas do estado español, así como a actitude xenófoba amosada por gran parte da sociedade e institucións.
A mocidade irmandiña anunciou tamén a inminente realización de actos co fin de espertar e fomentar a participación da mocidade, tendo como obxectivo unha sociedade máis xusta e igualitaria.

Sem comentários:

Enviar um comentário