09/02/11

Documentos a debate na segunda sesión da IIIª Asemblea Nacional.

[ILG-RAG] [AGAL]


* Versión definitiva dos documentos a debate.

Despois do debate xeral dos documentos durante a primeira sesión da Asemblea Nacional, a Coordenadora do Encontro Irmandiño aprobou a versión definitiva destes, á que foron incorporadas suxerencias xurdidas durante a xornada do 15 de xaneiro. Pódense consultar on-line e propor emendas, que deben ser remitidas ao enderezo electrónico info@encontroirmandinho.org antes do 11 de febreiro.

- TESE POLÍTICA - Podes lela aquí.
- TESE ORGANIZATIVA - Podes lela aquí.

Sem comentários:

Enviar um comentário