01/09/10

III Asemblea Nacional


Abrimos un proceso entre os nosos militantes co obxectivo de repensar e reformular se for preciso a definición e estrutura do Encontro Irmandiño para converterse nun suxeito político pleno (forza política).
Este proceso terá tamén a pretensión de abrir o Encontro a aqueles e aquelas nacionalitas de esquerda que se vaian incorporando nas sucesivas fases previstas, resultando non só unha mellor e máis acaída definición e organización do EI, senón tamén un engrosamento das nosas filas.

Fase territorial

Presentacións abertas do EI en distintas localidades para dar a coñecer o punto de partida e os obxectivos do Proceso da IIIª Asemblea. Recolleranse opinións e suxestións. 

Fase nacional

Iª xornada - Debate entre os e as militantes do EI, coa participación de simpatizantes e interesados/as, para tirar conclusións sober:
a situación política do País e do nacionalismo.
o modelo organizativo dun novo referente político.

IIª xornada - Debate, de novo aberto a simpatizantes, e constitución dun novo suxeito político.

* Contacta a través da web do EI (aquí).

Sem comentários:

Enviar um comentário